Warning: Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in /home/santechn/domains/santechnikosparduotuve.lt/public_html/wp-includes/plugin.php on line 579

Warning: Parameter 1 to wp_default_styles() expected to be a reference, value given in /home/santechn/domains/santechnikosparduotuve.lt/public_html/wp-includes/plugin.php on line 579
Naudojimosi Svetaine Taisyklės - Santechnikos parduotuvė
Meniu

Naudojimosi Svetaine Taisyklės

Siekdami užtikrinti sklandų svetainės veikimą parengėme naudojimosi svetaine taisykles, kurios yra taikomos ir privalomos visiems jos lankytojams.

1. Bendrosios nuostatos

1.1. UAB „Artrasas“ (toliau – Pardavėjas) priklausančioje parduotuvės internetinėje užsakymų sistemoje santechnikosparduotuve.lt (toliau – Parduotuvė) prekyba vykdoma vadovaujantis šiomis taisyklėmis (toliau – Taisyklės).

1.2. Laikoma, kad asmuo, kuris užsako prekes ir patvirtina šias Taisykles paspausdamas nuorodą „Sutinku su taisyklėmis“, yra susipažinęs su Taisyklėmis ir besąlygiškai sutinka su jose nurodytomis visomis sąlygomis.

1.3. Užpildęs užklausą asmuo tampa Parduotuvės klientu (toliau – Klientas), kuris įgyja Taisyklėse nustatytas teises ir pareigas.

1.4. Pardavėjas turi teisę bet kada apriboti Kliento teises arba panaikinti užklausas, užsakymus, jeigu Klientas nesilaiko Taisyklėse nustatytų sąlygų.

1.5. Atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos teisės aktus Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu iš anksto neįspėdamas Kliento pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Naujos Taisyklės įsigalioja nuo jų patalpinimo į Parduotuvę dienos. Kliento užsakymai, pateikti iki Taisyklių pakeitimo, įvykdomi pagal užsakymo pateikimo metu galiojusias Taisykles.

1.6. Pardavėjas nėra atsakingas ir nekompensuoja Klientui jo patirtos žalos, kuri kyla dėl Taisyklėse numatytų Kliento sąlygų nesilaikymo.

2. Prekių kaina ir apmokėjimo tvarka

2.1. Prekių pasiūlyme Prekių kainos nurodytos (Eurais) su PVM.

2.2. Mokestis už transportavimą nurodomas, kai suformuojamas užsakymas – iki jo patvirtinimo.

2.3. Klientas už užsakytas Prekes gali atsiskaityti bankiniu pavedimu arba grynais.

2.4. Patvirtindamas pasiūlymą Klientas įsipareigoja už Prekes atsiskaityti laiku. Prekių pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo data laikoma apmokėjimo už prekes gavimas į Pardavėjo sąskaitą.

2.5. Kai mokama išankstiniu mokėjimu, Klientas įsipareigoja atsikaityti per 3 (tris) darbo dienas nuo užsakymo patvirtinimo gavimo iš Pardavėjo momento. Jei per nustatytą terminą Pirkėjas neatlieka apmokėjimo už prekes į Pardavėjo nurodytą sąskaitą, užsakymas anuliuojamas.

3. Prekių užsakymas

3.1. Klientas pateikia Pardavėjui nustatytos formos užsakymą. Kliento patvirtintas užsakymas Pardavėjui išsiunčiamas automatiniu būdu (paspaudus „Užsakyti“).

3.2. Kiekvieną kartą Klientas tvirtindamas užsakymą patvirtina, jog sutinka su tuo momentu galiojančiomis Taisyklėmis.

3.3. Patvirtindamas užsakymą, Klientas užtikrina, kad visi jo rekvizitai yra teisingi.

3.4. Klientas pildydamas užsakymą nurodo Prekės individualias savybes, kiekį, Prekes priimsiantį asmenį (jei Prekes priimtų ne pats Klientas) ir pageidaujamą pristatymo laiką bei kitus duomenis reikalingus prekės pristatymui.

3.5. Užsakymas laikomas pateiktu Pardavėjui tik nuo to momento, kada Pardavėjas jį patvirtina.

3.6. Kliento pateiktą užsakymą Pardavėjas patvirtina automatiškai nuo jo gavimo momento ir pradeda jį vykdyti gavęs apmokėjimą į Pardavėjo sąskaitą.

4. Prekių pristatymas ir įteikimas

4.1. Kai Klientas pasirenka išankstinį apmokėjimą, Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Prekes Klientui per 5 (penkias) darbo dienas, po užsakymo apmokėjimo gavimo patvirtinimo.

4.2. Pardavėjas Prekių pristatymą vykdo pats arba pasitelkdamas trečiuosius asmenis – pašto kurjerius. Prieš pristatydami prekę kurjeriai iškilus būtinybei turi teisę susisiekti su Klientu ir pasitikslinti dėl tikslaus laiko, kuriuo Klientas priims pristatomas Prekes. Jeigu užsakyme nenurodytas kitas Prekes priimantis asmuo, jas priimti privalo pats Klientas.

4.3. Tais atvejais kai Klientas negali priimti sutartu laiku Prekių, jis nedelsdamas informuoja telefonu Pardavėją.

4.4. Jeigu Kliento nurodytu adresu ir su juo suderintu laiku Prekės pristatomos, tačiau Klientas nerandamas, Klientas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl Prekių pristatymo ir atsiimti prekes pats arba už papildomą pristatymo mokestį.

4.5. Prekių kiekį, nomenklatūrą ir kokybę Klientas kruopščiai patikrina Prekės perdavimo momentu. Priimdamas Prekę Klientas privalo pasirašyti Prekės pristatymo dokumentuose, patvirtindamas, kad Prekė jam buvo įteikta.

4.6. Visas pastabas dėl akivaizdžių Prekių trūkumų Klientas privalo pareikšti raštu priimdamas Prekes.

4.7. Pardavėjas įsipareigoja Prekes pristatyti užsakyme nurodytu adresu ir terminais. Jeigu paaiškėja, kad Pardavėjas negali pristatyti Prekės numatytu terminu, jis nedelsdamas apie tai informuoja Klientą.

4.8. Klientui apmokėjus už Prekes, Pardavėjas Klientui elektroniniu būdu išsiunčia sąskaitą faktūrą (jei klientas pasirenka).

4.9. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už Prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu šis pažeidimas atsirado dėl Kliento kaltės.

5. Prekių garantijos

5.1. Pardavėjas pareiškia, kad Prekės atitinka šioms Prekėms keliamus įprastus kokybinius reikalavimus.

5.2. Garantijos terminas pradedamas skaičiuoti nuo Prekės įteikimo Klientui momento. Prekių garantiniai terminai numatomi Prekės garantiniuose dokumentuose arba kai konkretus garantinis laikotarpis nesuteikiamas – LR įstatymuose numatytais pagrindais.

5.2. Garantijos metu Klientui kreipusis į Pardavėją dėl nekokybiškos Prekės Pardavėjas nukreipia Klientą į Prekės gamintojo garantinio aptarnavimo centrą.

5.3. Pardavėjas nėra atsakingas už Prekių kokybės pablogėjimą, jei Klientas ar asmenys, kuriems Klientas perdavė Prekes, jas naudojo ne tiems tikslams, kuriems tokios Prekės yra paprastai naudojamos, nesilaikė instrukcijose nurodytų reikalavimų, pažeidė Prekių transportavimo, laikymo, naudojimo ir / ar sandėliavimo taisykles, taip pat, jeigu matomi Prekių įpakavimo ar kiti išoriniai defektai, raštu neaptarti Prekių perdavimo metu ar Prekių kokybės pablogėjimas yra sukeltas Kliento ar kitų asmenų, kuriems Klientas pardavė Prekes, veiksmų.

6. Prekių grąžinimas

6.1. Klientui parduotų Prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos Prekės keičiamos ir grąžinamos remiantis „Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis, patvirtintomis LR ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“.

6.2. Klientas turi teisę grąžinti kokybišką Prekę dėl subjektyvių priežasčių ar individualių Prekės požymių, kurie neatitinka Kliento poreikio (pvz.: nuluptas lakas, ne tas dydis, ir t.t.) per 7 (septynias) dienas nuo Prekės įteikimo Klientui momento.

6.3. Grąžindamas Prekę Klientas privalo užpildyti Prekės grąžinimo dokumentą, kurį privalo pateikti kartu su grąžinama Preke.

6.4. Pardavėjas Prekes iš Kliento priima, jeigu:

6.4.1. Prekė nenaudota, nepraradusi savo prekinės išvaizdos bei nėra sugadinta Kliento;

6.4.2. Prekė pateikiama originalioje tvarkingoje pakuotėje;

6.4.3. Grąžinama pilna Prekės komplektacija, Prekės garantiniai dokumentai;

6.4.4. Klientas pateikia Prekės įsigijimo dokumentą.

6.5. Pardavėjas turi teisę nepriimti kokybiškų Prekių, jeigu Klientas nesilaiko Taisyklėse numatytos grąžinimo tvarkos.

6.6. Tais atvejais, kai prekės keičiamos ir tokio keitimo metu susidaro kainų skirtumas, Klientas privalo sumokėti tokį kainų skirtumą. Kainų skirtumas yra sumokamas pavedimu į nurodytą Pardavėjo banko sąskaitą.

6.7.Tais atvejais, kai Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamų prekių, Klientui yra grąžinama sumokėta suma, neskaitant kainos už pristatymą.

6.8. Grąžinamos Prekės priimamos su Pardavėju suderintu laiku.

7. Šalių teisės, pareigos ir atsakomybė

7.1. Šalių teisės ir pareigos įgyvendinamos atsižvelgiant į Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisykles, patvirtintas LR ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 „Dėl Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklių patvirtinimo.

7.2. Klientas turi teisę:

7.2.1. Įsigyti parduodamą Prekę Parduotuvėje nurodyta kaina Taisyklėse nustatyta tvarka;

7.2.2. Atsisakyti Prekės pirkimo-pardavimo sutarties, sudarytos naudojant ryšio priemones, pranešdamas Pardavėjui raštu apie tai per 7 (septynias) darbo dienas nuo Prekės pristatymo dienos, jeigu daiktas nebuvo sugadintas ar jo išvaizda iš esmės nepasikeitė.

7.3. Klientas įsipareigoja:

7.3.1. Naudodamasis Pardavėjo teikiamomis paslaugomis Parduotuvėje vadovautis ir laikytis šiose Taisyklėse nustatytų nuostatų;

7.3.2. Neatskleisti savo prisijungimo duomenų tretiems asmenims;

7.3.3. Šiose Taisyklėse nustatyta tvarka užpildytus užsakymus pateikti Pardavėjui;

7.3.4. Taisyklėse nustatyta tvarka atsiskaityti su Pardavėju už nupirktas Prekes;

7.3.5. Pasikeitus asmens duomenims, kurie pateikti registracijos formoje, šiuos duomenis nedelsiant atnaujinti;

7.3.6. Susipažinti su Parduotuvės Taisyklėmis.

7.4. Pardavėjas turi teisę:

7.4.1. Bet kada sustabdyti Parduotuvės veiklą;

7.4.2. Pakeisti, atnaujinti ir taisyti Taisykles;

7.4.3. Keisti parduodamų Prekių asortimentą ir kainas;

7.4.4. Klientui tyčiniais veiksmais kenkiant Parduotuvei ar Pardavėjui, be įspėjimo apriboti ar panaikinti Kliento registraciją ir galimybę naudotis Parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

7.4.5. Anuliuoti Kliento užsakymą, kai Klientas vėluoja atsiskaityti, užsakydamas Prekes pasirinko išankstinį apmokėjimą;

7.5. Pardavėjas įsipareigoja:

7.5.1. Parduoti Prekes ir teisės aktų nustatyta tvarka išduoti Klientui, atsiskaičiusiam už jas, Prekių pirkimą-pardavimą (pinigų sumokėjimą) patvirtinantį dokumentą;

7.5.2. Parduoti Prekes kartu su jų priklausiniais ir priedais tokios būklės, kuri atitiktų Kliento užsakymą.

7.5.3. Pristatyti užsakytas Prekes Taisyklėse nustatytomis sąlygomis;

7.5.4. Garantuoti, kad būtų parduodamos tik saugios, tinkamos kokybės ir komplektacijos prekės;

7.5.5. Parduodant ne maisto prekes, išduoti Klientui garantinį dokumentą, kuriame turi būti tiksliai ir aiškiai nurodytas Prekės kokybės garantijos terminas, jeigu parduodamoms Prekėms toks terminas yra nustatytas;

7.5.6. Prekes, kurioms nustatytas tinkamumo naudoti terminas, parduoti tokiu laiku, kad Klientas turėtų realią galimybę panaudoti šias Prekes iki jų tinkamumo naudoti termino pabaigos;

7.5.7. Suteikti valstybine kalba Klientui būtiną, teisingą ir visapusišką informaciją apie parduodamą Prekę;

7.5.8. Kliento prašymu suteikti papildomą informaciją apie parduodamą Prekę;

7.5.9. Taisyklėse numatytomis sąlygomis sudaryti galimybę Klientui naudotis Parduotuvės teikiamoms paslaugomis.

7.6. Klientas atsako už pateiktų savo asmens duomenų teisingumą bei prisijungimo duomenų saugojimą ir neatskleidimą tretiems asmenims.

7.7. Klientas atsako už savo veiksmus atliktus internetinėje Parduotuvėje.

7.8. Pardavėjas nėra atsakingas už nuostolius kurie atsirado dėl to, jog Klientas nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė buvo suteikta.

7.9. Pardavėjas neatsako už Parduotuvėje kitų trečių šalių skelbiamą reklamą ir joje esančios informacijos teisingumą.

7.10. Šalys susitaria, kad kilus vienos iš šalių atsakomybei, kaltoji šalis kitai šaliai atlygina tiesioginius nuostolius.

8. Kitos nuostatos

8.1. Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

8.2. Šiose taisyklėse numatytiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

8.3. Šalys įsipareigoja visus kylančius ginčus dėl Taisyklių vykdymo spręsti derybų būdu. Neišsprendus ginčo derybų būdu, teisminiai ginčai nagrinėjami pagal Pardavėjo buveinės vietą.