Taisyklės

Bendrosios nuostatos

Ši pirkimo – pardavimo sutartis nustato UAB “Aquahome” (toliau – Pardavėjas) ir pirkėjo (toliau – Pirkėjas) bendras tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje www.santechnikosparduotuve.lt

Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymas

Pirkimo-pardavimo sustartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma yra sudaryta nuo tada, kai Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą“, ir galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo. Tais atvejais, kai Pirkėjas nepritaria visoms arba tam tikrai daliai taisyklių, jis neprivalo pateikti užsakymo.

Apmokėjimas ir pristatymas

Elektroninėje parduotuvėje Pirkėjas internetu gali pirkti 7 dienas per savaitę, 24 val. Per parą. Individualūs užsakymai ir kiti klausimai priimami tik nustatytomis darbo valandomis.
Pirkėjas už užsakytas prekes įsipareigoja sumokėti iš karto po sandorio, Pardavėjo pasiūlyta apmokėjimo forma. Jeigu Pirkėjas nutraukia mokėjimą arba nesumoka, laikoma, kad Pirkėjas atsisako vykdyti sutartį, todėl Pardavėjas turi teisę sustabdyti užsakymo vykdymą.
Jei norite atsiskaityti su dovanų kuponu, prašome kreiptis nurodytais kontaktais.
Pardavėjas įsipareigoja pagal pirkimo – pardavimo sutartį pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Lietuvoje nurodytu pristatymo būdu per laiko terminą, kuris nurodytas prie kiekvienos prekės.
Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu siunta pateikiama sulamdytoje arba kitu būdu pažeistoje pakuotėje, jeigu siuntoje pateikiamos neužsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis.
Pirkėjas savo nuožiūra negali keisti prekių pristatymo adreso kai siunta jau yra išvežta. Jeigu pristatymo vieta yra pakeičiama asmeniškai tariantis su kurjeriu, Pardavėjas neatsako už siuntų pristatymo termino vykdymą bei turi teisę papildomai apmokestinti Pirkėją už patirtas papildomas išlaidas.

Pardavėjo teisės ir pareigos

Pardavėjas įsipareigoja:

a) dėti pastangas sudarant sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis;
b) gerbti Pirkėjo privatumą, Pirkėjo asmens duomenis tvarkyti tik šių Taisyklių, Privatumo politikos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
c)  laikytis visų šiose Taisyklėse prisiimtų reikalavimų.

Pardavėjas turi teisę:

a) vienašališkai koreguoti taisykles. Taikomos tos taisyklės, kurios galiojo užsakymo pateikimo momentu.
b) jei to reikia, turi teisę gauti pirkėją identifikuojančią bei jo teisę sudaryti sutartį patvirtinančią informaciją.
c)  apriboti Pirkėjo atsiskaitymo, siuntimo būdo pasirinkimo ir pirkimo galimybes, jei Pirkėjas daugiau nei vieną kartą neįvykdo savo įsipareigojimų atsiimti prekes.

Pirkėjo teisės ir pareigos

Pirkėjas turi teisę pirkti parduotuvės nustatytomis sąlygomis ir tvarka.

 

Pirkėjas įsipareigoja:

  • Pirkimo formoje pateikti tik teisingus ir išsamius duomenis. Pasikeitus pirkimo formoje nurodytiems duomenims Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.
  • Pirkėjas įsipareigoja sąžiningai ir teisingai naudotis internetine parduotuve, nekenkti jos darbui ar stabiliam veikimui. Pirkėjui nesilaikant šios pareigos, Pardavėjas turi teisę be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti (nutraukti) Pirkėjo galimybę naudotis internetine parduotuve ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.
  • Pirkėjas privalo sumokėti už užsisakytas Prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.
  • Nepaisant pareigų, numatytų kituose Taisyklių punktuose, Pirkėjas įsipareigoja, prieš pradėdamas naudoti Prekę, apžiūrėti ją ir įsitikinti, kad gauta Prekė yra ta, kurią Pirkėjas užsakė.

Prekių grąžinimas

Prekių grąžinimas galimas ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintų „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklių“ nustatyta tvarka.
Prekių pakeitimas ir grąžinimas galimi tik tuomet, jeigu prekė nebuvo naudojama, ji nesugadinta ir nepraradusi prekinės išvaizdos.
Išlaidos, sudariusios prekės pristatymą, pirkėjui nėra grąžinamos.

Daugiau informacijos apie prekių grąžinimą rasite skyriuje GRĄŽINIMAS

Prekių kokybė ir garantija.

Kiekvienos Internetinėje parduotuvėje parduodamos prekės savybės yra nurodomos prekės aprašyme.

Pardavėjas arba gamintojas suteikia prekės kokybės garantiją, kurios teikėjas, konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomi prekės aprašyme, prekės garantiją patvirtinančiame dokumente.

Tuo atveju, kai Pardavėjas prekėms prekių kokybės garantijos nesuteikia, galioja teisės aktuose nustatyta tokių prekių kokybės garantija.

Neatsiimtos prekės saugomos 2 mėn. UAB „Aquahome“ pasilieka teisę išrašyti sąskaitą už prekės diagnostiką nepasitvirtinus gamykliniam brokui.

Rinkodara, informacija ir asmens duomenų apsauga

Pardavėjas visus informacinius pranešimus ir pranešimus tiesioginės rinkodaros tikslais, siunčia Pirkėjo registracijos formoje nurodytomis susisiekimo priemonėmis. Pirkėjui nepageidaujant gauti reklaminių žinučių el.paštu reikia informuoti apie tai mus el.paštu info@santechnikosparduotuve.lt arba atsakyti į gautą naujienlaiškį.
Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti įvairaus pobūdžio akcijas elektroninėje parduotuvėje, Aquahome paskyroje, esančioje socialiniuose tinklalapiuose Facebook bei bet kokiose kitose informacinėse priemonėse.
Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja tik nuo jų atlikimo momento.
Pardavėjas neatsako jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų.
Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo elektroninės parduotuvės skyriuje “Kontaktai” nurodytais telefonais ir el.pašto adresais.

Su tvarkomais asmens duomenimis susiję klausimai aptariami skyriuje PRIVATUMO POLITIKA

Baigiamosios nuostatos

Visi nesutarimai kilę tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, sprendžiami derybų būdu. Šalims nepavykus susitarti, nesutarimai sprendžiami LR teisės aktų nustatyta tvarka.

Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti, taisyti ar papildyti Pirkimo pardavimo taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus.